Dicionario da Real Academia Galega
http://www.realacademiagalega.org/dicionario

Diccionarios de castellano
Diccionarios de sinónimos
Diccionarios de Gallego


 • Dicionarios e vocabulario en rede

  Dicionario da Real Academia Galega:  este dicionario establece a norma da lingua galega no referente ao léxico. Permite atopar a ortografía normalizada das palabras e os seus significados, así como información importante sobre a pronunciación, as propiedades gramaticais, os sinónimos, os antónimos, o rexistro, e outros datos útiles para o uso correcto da lingua.

  - Digalego: dicionario normativo que incorpora etimoloxías e equivalencias en lingua portuguesa, castelá e inglesa, insire tamén sinónimos, antónimos, variantes, novas traducións e préstamos. Accesible dende o móbil a través do enlace wap.digalego.com

  VOLGA: Vocabulario ortográfico lingua galega

  Vocabularios en liña: referencias terminolóxicas

  Logos: dicionario multilingüe Logos

  RILG: Recursos Integrados da Lingua Galega.

 • Dicionario de Pronuncia da Lingua galega
 • Diccionario lexicográfico de Gallego
Conjugación verbal
Diccionarios inglés/bilingües/multilingües
Enciclopedias
Varios