Imaxe interactiva: Partes da casa e o seu entorno: achega o punteiro a cada número e comproba o teu vocabulario sobre a casa e o seu entorno.